Välkommen!

  • FÖRÄNDRINGSLEDNING


Arbetsfokus är på utvecklings- och förändringsprocesser på olika nivåer, individ, grupp eller organisation och inom AHA - any human activity! Utgångspunkten är vad du/ni vill uppnå eller har behov av. Utifrån situation och avsikter samverkar vi för ett ökat självledarskap och önskad måluppfyllelse. Exempel kan vara hjälp med individuella förändringsbehov; Vad vill du? Hur vill du må? Vill du öka din energi eller motivation? Vill du identifiera vad som är i balans och vad som eventuellt är i obalans samt få vägledning i att göra nya val? För företag och organisationer kan det handla om strategier för möten, målsättningsarbeten, undersöka om avsikterna är gemensamma - drar vi åt samma håll? 


Kompetensen springer ur tvärdiciplinär forskning med verktyg att kunna ta perspektiv, filtrera och sortera för att genomföra kvalitativa analyser och bidra till att utföra aktuellt förändringsarbete. Arbetet utgår ifrån naturliga elementära principer.


Förhållningssättet är holistiskt och systemiskt. Det vill säga utifrån ett helhetsperspektiv samt med en övergripande syn på att allt hänger samman i system på olika nivåer. System som påverkar inom och mellan varandra.   • FRISKVÅRDSKONSULTATIONER


Hälsofrämjande insatser som kan innehålla fysisk aktivitet/träning, fysioterapi, akupunktur, massage, avslappning/avspänning, ergonomisk rådgivning.Arbetssätten för allt arbete kan ske individuellt, genom kurs, föreläsning, workshop eller skräddarsytt uppläggMin vision är livskraft, balans och hållbarhet

  • FÖRÄNDRINGSLEDNING       

          Individ - Grupp - Organisation


  • FRISKVÅRDSKONSULTATIONER

->  Finn och äg din egen genialitet        ->  Samarbeta och vägled                        inom ditt område                  ->  Påverka i världen

Utifrån dagens forskning kan vi förstå, att vid genomgripande förändringsprocesser sker

positiva modifieringar ända ner på DNA nivå.