Välkommen!

När jag arbetar med förändringsprocesser gör jag det ifrån ett holistiskt och systemiskt förhållningssätt. Ett holistiskt förhållningssätt innebär att ta sig an utveckling- och förändring från flera håll och med en hänsyn till helheten. Med systemiskt förhållningssätt avses en övergripande syn på att allt hänger samman i system på olika nivåer. System som påverkar inom och mellan varandra. Det kan till exempel vara allt ifrån globala system som miljö, teknik och politik till successivt mindre system som organisationer, familj, individ, immunsystem, nerv- och muskelsystem.


Denna systemiska påverkan gör att livet är i ständig förändring, vilket vi vill det eller inte. Det vi har möjlighet att påverka är när, hur och i vilken ofattning vi vill vara aktivt delaktiga i förändringsprocesserna.  


Det jag bistår med är att analysera, utvärdera och genomföra förändringsarbete. Arbetet utgår ifrån naturliga elementära principer och baseras på ett antal nyckelfaktorer som är framtagna ur mångårig tvärdiciplinär forskning.


Jag erbjuder mina tjänster till så väl individer som till grupper, företag och organisationer. Utgångspunkten är vad du/ni vill uppnå eller har behov av. Utifrån er situation och era avsikter samverkar vi ihop för ett ökat självledarskap och en önskad måluppfyllelse. 


Arbetssätten kan vara kliniskt individuellt alternativt genom föreläsning, workshop eller skräddarsytt upplägg.

JAG BISTÅR OCH VÄGLEDER

 I UTVECKLINGS- OCH FÖRÄNDRINGSPROCESSER 

"Med glädje, tillit och en övertygelse om människors inneboende förmåga vill jag bidra för livskraft, balans och ökad medvetenhet. I förlängningen för ett samhälle som är bärkraftigt och beständigt över tid"

"Bara i växande, förändring och utveckling finns paradoxalt nog en verklig trygghet"


                                                                                                                         Anne Marrow Lindbergh


Utifrån dagens forskning kan vi förstå, att vid genomgripande förändringsprocesser sker

positiva modifieringar ända ner på DNA nivå.