Välkommen!

Mitt arbete grundar sig på ett systemiskt synsätt. Med det menas att allt hänger samman i system på olika nivåer och påverkar inom och

mellan dessa system. Ser vi till individnivå så är vi som personer en häftig sammansättning av system som interagerar med

varandra. Till exempel, det som händer i hjärnan har inverkan på vår kropp och hur vi sköter vår kropp har inverkan

på vår hjärna. En naturlig konsekvens av detta är att fokus i arbetet ligger på hela människan.


Förändringsarbetet utgår i från naturliga elementära principer.


Jag erbjuder mina tjänster till så väl individer

som till grupper, företag och organisationer.

Utgångspunkten är ditt/ert mål och behov.


Arbetssätten kan vara

kliniskt individuellt

alternativt genom

föreläsning, workshop

eller skräddarsytt

upplägg.

JAG BISTÅR OCH VÄGLEDER

 I UTVECKLINGS- OCH FÖRÄNDRINGSPROCESSER 

"Med glädje, tillit och en övertygelse om människors inneboende förmåga vill jag bidra för livskraft, balans och ökad medvetenhet. I förlängningen för ett samhälle som är bärkraftigt och beständigt över tid"

"It´s the possibility of having a dream come true thats make life interesting"

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Paulo Coelho

Utifrån dagens forskning kan vi förstå, att vid genomgripande förändringsprocesser sker

positiva modifieringar ända ner på DNA nivå.

Copyright © Annika Evaldsson 2020