Välkommen!

  • FÖRÄNDRINGSLEDNING


Förhållningssättet är holistiskt och systemiskt. Det vill säga utifrån ett helhetsperspektiv samt med en övergripande syn på att allt hänger samman i system på olika nivåer. System som påverkar inom och mellan varandra. 


Kompetensen springer ur tvärdiciplinär forskning med verktyg att kunna ta perspektiv, filtrera och sortera för att genomföra kvalitativa analyser och bidra till att utföra aktuellt förändringsarbete. Arbetet utgår ifrån naturliga elementära principer.


Arbetsfokus är på utvecklings- och förändringsprocesser på olika nivåer, individ, grupp eller organisation och inom AHA - any human activity! Utgångspunkten är vad du/ni vill uppnå eller har behov av. Utifrån situation och avsikter samverkar vi för ett ökat självledarskap och önskad måluppfyllelse. Exempel kan vara individuella förändringsbehov, strategier för möten, målsättningsarbeten, avsikter- drar vi åt samma håll eller inte osv. 
  • KLINISKA FRISKVÅRDSKONSULTATIONER


Hälsofrämjande insatser som kan innehålla fysisk aktivitet/träning, fysioterapi, akupunktur, massage, avslappning/avspänning, ergonomisk rådgivning.Arbetssätten för allt arbete kan ske individuellt, genom kurs, föreläsning, workshop eller skräddarsytt upplägg  • FÖRÄNDRINGSLEDNING       

          Individ - Grupp - Organisation


  • KLINISKA FRISKVÅRDSKONSULTATIONER

Min vision är livskraft, balans och hållbarhet

Finn och äg din

egen genialitetSamarbeta och vägled inom ditt områdePåverka i världen

Utifrån dagens forskning kan vi förstå, att vid genomgripande förändringsprocesser sker

positiva modifieringar ända ner på DNA nivå.